telefon: 48 364 16 91 fax: 48 364 04 00, telefon w grupach 5-6-latków w budynku PSP nr 5: 504 252 807 poczta@pp15.radom.pl

Kadra pedagogiczna

Dyrektor przedszkola

Danuta Wójcik:

 • mgr pedagogiki przedszkolnej
 • studia podyplomowe – ,,Organizacja i zarządzanie w placówce oświatowej”
 • nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor przedszkola

Monika Husar-Jarosiewicz:

 • mgr pedagogiki w zakresie wychowania zdrowotnego
 • studia podyplomowe – „Wychowanie przedszkolne”, „Wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami rozwoju”, „Oligofrenopedagogika”
 • nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

Anna Palimąka:

 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • studia podyplomowe – „Sztuka”, „Logopedia”
 • nauczyciel dyplomowany

Marzena Łojek:

 • mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • studia podyplomowe – „Diagnoza i terapia pedagogiczna”
 • nauczyciel dyplomowany

Jolanta Gumowska:

 • mgr wychowania plastycznego
 • studia podyplomowe – „Diagnoza i terapia pedagogiczna”
 • nauczyciel dyplomowany

Bożena Nowocień:

 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • studia podyplomowe – „Diagnoza i terapia pedagogiczna”
 • nauczyciel dyplomowany

Beata Grządziela:

 • mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • nauczyciel dyplomowany

Sławomira Wójtowicz:

 • mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • studia podyplomowe – „Terapia pedagogiczna”
 • nauczyciel dyplomowany

Monika Dygas:

 • mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii
 • studia podyplomowe – „Wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • nauczyciel dyplomowany

Renata Molga:

 • licencjat w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • mgr pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej
 • nauczyciel dyplomowany

Karolina Szkodna:

 • mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
 • studia podyplomowe – ” Oligofrenopedagogika”
 • nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Wiśniewska:

 • licencjat w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
 • mgr wychowania przedszkolnego
 • studia podyplomowe – „Terapia pedagogiczna z elementami logopedii”
 • nauczyciel dyplomowany

Marta Kisiel:

 • mgr edukacji informatyczno-technicznej
 • studia podyplomowe – „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”
 • nauczyciel dyplomowany

Patrycja Piwońska:

 • mgr pedagogiki przedszkolnej z oligofrenopedagogiką
 • nauczyciel mianowany

Dominika Szymańska:

 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • studia podyplomowe – „Terapia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • nauczyciel mianowany

Ewelina Bernat-Sieczkowska:

 • licencjat w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej
 • mgr pedagogiki w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
 • studia podyplomowe – „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”
 • nauczyciel mianowany

Karolina Krajewska:

 • mgr filologii polskiej
 • studia podyplomowe – „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim”, „Gimnastyka korekcyjna”
 • nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Wachnicka:

 • licencjat w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • mgr edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • studia podyplomowe – „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem”, „Oligofrenopedagogika”, „Terapia pedagogiczna z elementami logopedii”
 • nauczyciel kontraktowy

Urszula Jabłońska:

 • mgr pedagogiki przedszkolnej z logopedią
 • nauczyciel kontraktowy

Skip to content