telefon: 48 364 16 91 fax: 48 364 04 00, telefon w grupach 5-6-latków w budynku PSP nr 5: 504 252 807 poczta@pp15.radom.pl

„Kamishibai – papierowy teatr”

W kwietniu 2022r. w naszym przedszkolu realizowana była innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem teatru obrazkowego Kamishibai. Głównym założeniem innowacji „Kamishibai-papierowy teatr” było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kreatywności oraz kompetencji językowych wykorzystując teatrzyk Kamishibai. […]

Czytaj Więcej →

Projekt „Z ekologią na Ty”

Nasze przedszkole realizowało projekt ,,Z ekologią  na ty”, który jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki […]

Czytaj Więcej →

Pożegnanie przedszkola

Jeśli tęsknota mnie ogarnie, Kiedy już będę uczniem w szkole – To znajdę wyjście, Wiem, co zrobię: Przyjdę odwiedzić swoje przedszkole…  Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nasze mury, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie […]

Czytaj Więcej →

Ogłoszenie

Informujemy iż wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2019 i 2018 oraz dla dzieci uchodźców ukraińskich posiada Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, ul. Batalionów Chłopskich 18. W sprawie przyjęcia dziecka prosimy […]

Czytaj Więcej →

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: administratorem danych osobowych wychowanków i ich Rodziców/ prawnych opiekunów jest […]

Czytaj Więcej →
Skip to content