„Kamishibai – papierowy teatr”

W kwietniu 2022r. w naszym przedszkolu realizowana była innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji czytelniczej
z wykorzystaniem teatru obrazkowego Kamishibai. Głównym założeniem innowacji „Kamishibai-papierowy teatr” było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kreatywności oraz kompetencji językowych wykorzystując teatrzyk Kamishibai.

Dzięki wprowadzonej innowacji dzieci:

  • zostały zapoznane z japońską formą teatru obrazkowego Kamishibai,
  • wzbogaciły swoje słownictwo,
  • rozwijały wyobraźnię, kreatywność,
  • doskonaliły sprawność słuchania, mówienia,
  • wzmacniały poczucie odpowiedzialności za wspólną pracę,
  • rozwijały zdolności plastyczne,
  • przeżywały pozytywne emocje.